Temné místo

Nedávno při svém obvyklém rozjímání nad Biblí jsem měla zajímavý duchovní prožitek, nad kterým jsem musela dlouho přemýšlet. Ocitla jsem se v chladném a temném pokoji, bylo to nějaké sklepení, kde byla cítit zatuchlina, bylo zde vlhko a chladno, měla jsem pocit, že stojím ve studené vodě. Zdi vypadaly, jakoby byly pokryté černou plísní. Byla tam téměř tma a paralyzující ticho a tíseň.

Najednou jsem si všimla, že v rohu místnosti proniká trošku světla, takový úzký proužek. Co to jen může být? Šla jsem se podívat. Vypadalo to, jako odlupující se tapeta. Zkusila jsem vzít za uvolněný konec a ošklivá tmavá tapeta se začala odlupovat. Zatáhla jsem pořádně a celý kus z jedné zdi se odlepil. Pod ní byla ve stěně okna a otevřené dveře, kterými vnikalo do místnosti sluneční světlo a teplo. Celé to temné sklepení byl klam, tmavé a vlhké tapety zakrývaly skutečnou podobu místnosti, bránily proniknutí světla dovnitř a zakrývaly cestu ven. Ani voda na podlaze nebyla žádná. Byl to jen pocit chladu, který vyvolávala atmosféra temného místa.

Strhala jsem tapety ze všech stěn a rozběhla se do krásné prosluněné zahrady, která byla za otevřenými dveřmi. Připomnělo mi to dobu, kdy jsem prožívala těžké období a cítila jsem se podobně – jakoby uvězněna na temném a chladném místě, ze kterého jsem nebyla schopná odejít. Díky Bohu, že zasvítil do mého života. Zezačátku to byl jen proužek světla a já chtěla poznat, odkud vychází. Postupně jsem začala rozumět Boží milosti a uvědomila jsem si, že ta temnota kolem mě, je způsobena tím, jak vidím sebe, svoji situaci a svoji budoucnost. Jakmile jsem začala důvěřovat Bohu a počítat s Jeho pomocí, rostla v mém nitru naděje a radost a můj život se změnil z temného místa na prosluněnou zahradu. Na zahradě je sice spousta práce, ale ta přináší úrodu a uspokojení.

Možná si někdy připadáte podobně jako v mém prožitku. V životě mohou přijít různé těžké situace, problémy a člověk si připadá jako by se ocitl na temném místě a nevidí cestu ven. Ráda bych vás povzbudila – z vlastní zkušenosti vím, že cesta ven existuje. Je třeba přijít ke zdroji světla, kterým je Bůh, a s jeho pomocí strhat ty tmavé tapety, které zakrývají cestu do krásné zahrady.

Přeji všem požehnaný a prosluněný den v Boží blízkosti. Věra Pokorná

Seznam svědectví