Kniha Corrie ten Boom: Tulákem pro Krista

Nedávno jsem si přečetla knihu Corrie ten Boom Tulákem pro Krista. Velmi mě povzbudila, a proto bych se s vámi o ní ráda sdílela.

Corrie ten Boom pocházela z Dánska z křesťanské rodiny hodinářů. Když začala druhá světová válka, žila se sestrou a otcem ve starém domě v Haarlemu. Protože brali Bibli jako Boží slovo vážně, věděli, že Židé jsou vyvoleným Božím národem a rozhodli se jim pomáhat, což bylo v té době velmi nebezpečné. Ve svém domě vybudovali tajnou skrýš, kde tyto lidi schovávali a pomáhali jim potom v další cestě, např. ukrýt se na venkově. Bohužel je někdo z jejich známých zradil a tato rodina byla zatčena gestapem. Otec zemřel ještě ve vězení a sestry byly odvezeny transportem do koncentračního tábora v Německém Ravensbrücku. Zde zemřela Coriina starší sestra Betsie. Příběh z jejich pobytu v tomto nelidském prostředí je zachycen v knize Útočiště.

Corrie se zázrakem (později zjistila, že došlo k administrativní chybě) dostala na svobodu a po skončení války ji Bůh povolal k tomu, aby jezdila po celém světě a vyprávěla svůj příběh a vedla lidi k Bohu, k odpuštění, k usmíření. Když začala takto sloužit, bylo jí přes padesát let a asi třicet let byla požehnáním pro mnoho lidí z mnoha koutů světa. Její životní postoj je velmi motivující. Díky poznání, které jí Bůh dal a prožívání Jeho blízkosti a vedení dokázala odpustit všem, kteří ublížili jí a její rodině. Uvědomila si, že pobyt na tak strašném místě, jak je koncentrační tábor, byl přípravou pro její další službu Bohu a lidem. Mohla tak předat věrohodné svědectví o Boží lásce lidem v africkém vězení, kteří čekali na smrt a pomoci jim usmířit se s Nebeským Otcem. Její příběh je inspirací pro mnohé lidi, kteří prožívají těžká trápení a také velkým svědectvím o Boží moudrosti a lásce.

Uvědomila jsem si, že je mi něco přes čtyřicet, a že tedy velkou část práce na Božím díle mám ještě před sebou :-). V podstatě to, co jsem dosud s Bohem zažila, je vlastně přípravou na něco mnohem většího a důležitějšího. A na to se těším:-).

Moc doporučuji si obě knihy přečíst. Kniha Tulákem pro Krista je k dispozici v elektronické podobě na níže uvedeném odkazu, případně ji mohu poslat e-mailem v pdf, pokud bude někdo chtít. Doufám, že vám přinese požehnání, tak jako mně.

Seznam svědectví